BIOLOGIA

Klasa 8

Tydzień 23-27.03.

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Podstawy ekologii.

Przeczytaj ..https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DQKGJXOUe

Wykonaj ćwiczenia pod tekstem