GEOGRAFIA

Drodzy uczniowie klasy 8!  Popracujcie nad zagadnieniami z geografii! Wiem, że geografia jest lubianym przez was przedmiotem. Zachęcam do samodzielnego poszukiwania treści, które wzbudzą wasze szczególne zainteresowanie. Chętnie dowiem się, jakie ciekawostki odkryliście! Wykorzystujcie zasoby Internetu nie tylko do rozrywki, ale także do zdobywania wiedzy i umiejętności! Te wartości na zawsze pozostaną z wami!

Geografia kl.8

 

Urbanizacja w Ameryce

 Cele lekcji: Wyjaśnisz, jakie czynniki wpływają na rozmieszczenie ludności w Ameryce. Poznasz słabo i gęsto zaludnione obszary tego kontynentu. Dowiesz się, co to są, gdzie występują oraz w jaki sposób powstają silnie zurbanizowane obszary nazywane megalopolis. Poznasz problemy mieszkańców slumsów.

• Największe skupiska ludności w Ameryce znajdują się na wybrzeżu Atlantyku oraz w rejonie Wielkich Jezior.

 • Rozrastanie się miast prowadzi do łączenia się ich stref podmiejskich i powstawania obszarów nazywanych megalopolis.

• Największe megalopolis w Ameryce to BosWash na wschodnim wybrzeżu.

• Zbyt duży napływ ludności ze wsi do miast powoduje powstawanie dzielnic nędzy – slumsów. Ich mieszkańcy zmagają się z licznymi problemami (m.in. z wysoką przestępczością).

Ćwiczenie:

Znajdź w Internecie mapę pokazującą gęstość zaludnienia w Ameryce. Podziel wymienione regiony na słabo i gęsto zaludnione. Wpisz we właściwych miejscach odpowiednie litery.

 A – wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych,

B – Archipelag Arktyczny,

C – Nizina Amazonki,

 D – rejon Wielkich Jezior,

 E – Grenlandia,

 F – Góry Skaliste,

G – południowa część brazylijskiego wybrzeża Atlantyku,

H – Patagonia

Obszary słabo zaludnione:……

 Obszary gęsto zaludnione:……..

Ćwiczenie:

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.

Jednym z  największych miast świata jest Meksyk. Ta aglomeracja liczy około 21 mln mieszkańców i  jest trzecia pod względem liczby ludności na świecie. Samo miasto jest bardzo duże – mieszka w nim prawie 9 mln ludzi. Jednak od lat 80. XX wieku wyraźny przyrost liczby ludności dotyczy przede wszystkim przedmieść – obszaru metropolitalnego. Ma tam miejsce duży napływ ludności pochodzącej głównie z obszarów wiejskich, gdzie występuje niedobór ziemi rolnej, a liczba miejsc pracy poza rolnictwem jest niewystarczająca.

Ile mieszkańców liczy Meksyk jako aglomeracja?

Wyjaśnij, dlaczego w aglomeracji Meksyku ma miejsce duży napływ ludności pochodzącej głównie z obszarów wiejskich.

………..

 

Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa

 Cele lekcji: Scharakteryzujesz cechy klimatu Kanady. Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na specyficzny układ stref klimatycznych w tym kraju. Określisz zasięg północnej granicy lasów i rolnictwa w Kanadzie. Poznasz cechy rolnictwa Kanady.

• Układ stref klimatycznych w Kanadzie to efekt ukształtowania powierzchni Ziemi, cyrkulacji powietrza oraz rozkładu prądów morskich.

• W centrum Kanady występują różnice wartości temperatury powietrza sięgające nawet 70°C.

• Północna granica upraw i lasów we wschodniej Kanadzie sięga tylko do 52°N, a w zachodniej Kanadzie – aż za koło podbiegunowe północne.

• Kanada jest liczącym się producentem wielu płodów rolnych oraz surowców mineralnych.

Ćwiczenie:

Znajdź w Internecie informacje o Kanadzie i spróbuj wykonać ćwiczenie. Skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak, aby podane informacje były prawdziwe.

A. Stolicą Kanady jest Ottawa / Montreal.

B. Największym miastem Kanady jest Montreal / Toronto.

 C. W Kanadzie mieszka mniej / więcej ludności niż w Polsce.

D. Kanada charakteryzuje się małą / dużą gęstością zaludnienia.

Ćwiczenie:

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:

Obszary użytkowane rolniczo stanowią w Kanadzie tylko około 7% powierzchni kraju, a w kanadyjskim rolnictwie pracuje zaledwie 2% ludności czynnej zawodowo. Mimo to, głównie dzięki wysokiemu poziomowi mechanizacji, kanadyjskie rolnictwo jest bardzo wydajne, a wielkość produkcji rolnej rośnie.

Jaki procent powierzchni Kanady stanowią obszary użytkowane rolniczo?

……

Dzięki czemu rolnictwo kanadyjskie jest bardzo wydajne?

………