Język Polski

Język polski

1.Temat: Co to jest przenośnia?

2.Temat: Co nazywa przysłówek?

3.Temat: Przyglądamy się namalowanemu pejzażowi.

4.Temat: Kto i kogo ukazuje na podwórku?

5.Temat: O ojczyźnie słowami dawnego poety.