Zajęcia

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze matematyczno-przyrodnicze   (tydzień 23.03.-27.03)

Powtarzamy działania na liczbach.

https://www.matzoo.pl/klasa8/systemy-zapisywania-liczb_72_495