Język angielski

 
30.03-03.04.2020
 
Podczas ostatnich zajęć on-line kontynuowaliśmy naukę części ciała i opisywania wyglądu
człowieka.
W tym tygodniu utrwalamy to czego się nauczyliśmy o wyglądzie człowieka i wykonujemy
jedno zadanie kontrolne które podlega ocenie.
 
Poniżej znajdziesz zadania do wykonania utrwalające poznane części ciała(należy je wyciąć i
wkleić do zeszytu od języka angielskiego).