Propozycja stymulacji polisensorycznej

Propozycja stymulacji polisensorycznej  

w domu dla dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w okresie wiosennym.

Plik do pobrania