METODA CH. KNILLA - DOTYK I KOMUNIKACJA

Program ,,Dotyk i Komunikacja’’ Christophera Knilla nazywany jest również ,,sesją kontaktu’’. Przeznaczony jest dla pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, którzy mają trudności w komunikacji. Program podkreśla znaczenie dotyku w rozwoju świadomości interpersonalnej, kształtowaniu wrażliwości i komunikacji międzyludzkiej.

Celem sesji kontaktu jest stworzenie odpowiednich warunków wspierających rozwój wzajemnej komunikacji przez zastosowanie odpowiedniego dotyku- masażu ciała.
Cele dotyku terapeutycznego:

  • Zwiększenie świadomości proprioceptywnej dziecka,
  • Obdarzenie ciepłem, wsparcie,
  • Umożliwienie dziecku poznania siebie i swoich granic fizycznych podczas wzajemnej relacji (bazując na jego emocjach i doznaniach płynących z ciała przy jednoczesnym wyeliminowaniu poczucia lęku, strachu, dyskomfortu),
  • Dawanie mu komunikatów, że jest pełnowartościowym partnerem do dialogu
    i wspólnego działania.

Uczestnikami sesji są opiekun i partner.
Do programu dołączona jest specjalna muzyka, która tworzy wspierającą obudowę do prowadzenia sesji kontaktu. Podzielona jest na pięć części:
1.Muzyka wprowadzająca.
2.Muzyka bardziej rytmiczna (głaskanie nóg lub ramion)
3.Muzyka intensywna melodycznie i rytmicznie (kontakt przez centrum ciała, plecy)
4.Muzyka lżejsza i bardziej melodyjna (masaż twarzy)
5.Muzyka zamykająca (uspokajająca i medytacyjna).

*Do masażu można wykorzystać oliwkę z kroplą olejku zapachowego.