METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Ruch towarzyszy w życiu człowieka od narodzin do śmierci, ujawniając się w różnych formach jego aktywności. „Język ruchu'' lub inaczej ,,Język ciała" stanowi 70% komunikacji interpersonalnej porozumiewania się ludzi między sobą. Metoda ta nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Udział w zajęciach tą metodą ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.

Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas tych doświadczeń poznaje dziecko przestrzeń,
w której się znajduje. Staje się ono bardziej aktywne.

Elementy tej metody w naszym Ośrodku wykorzystują od dawna nauczyciele, wychowawcy na zajęciach lekcyjnych oraz wychowawczych. Jest to metoda kreatywna, inna od dotychczas znanych, w której odchodzi się od zajęć ruchowych wykonywanych na komendę na rzecz ćwiczeń wykonywanych wg własnej inwencji.

Ogromną wartością tej metody jest to, że można osiągnąć zamierzone efekty, eliminując czynniki stresujące: nakaz, przymus, strach, obawa.

 

Propozycje ćwiczeń do zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego
,,Iskierka”- powitanie
Ćwiczenie rozwijające świadomość osoby

 

,,Małe tunele” – ćwiczenia  kształtujące świadomość przestrzeni

 

,,Fala”- Ćwiczenia  oparte na relacji ,,z”

 

,,Huśtawka”
Ćwiczenia  oparte na relacji ,,z”

 

,,Mańka –Wstańka”
 Ćwiczenia oparte na relacji ,,razem”

 

,,Przepychanka”
 – Ćwiczenia oparte na relacji ,,przeciwko”

 

,,Ciągnięcie”
-Ćwiczenia rozwijające relację ,,przeciwko”

 

"Prawidłowe oddychanie w pozycji leżącej”- Ćwiczenia kształtujące
świadomość schematu ciała

 

,,Ruchoma podłoga”
Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała

 

,,Przechadzka”
- Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni 

 

,,Wagoniki”
Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni   

 

,,Iskierka”- zakończenie zajęć
Ćwiczenie  rozwijające świadomość osoby

Opracowała:
Ewa Zamojska
Beata Kwapisz