4.

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice!

        Z powodu trwającego stanu epidemii zw. z zakażeniem wirusem SARS- Cov-2 24. kwietnia 2020r. Minister Edukacji Narodowej podpisał Rozporządzenie zmieniające w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Do dnia 24. maja br. będzie realizowana nauka na odległość. W dalszym ciągu nauczyciele, specjaliści oraz wychowawcy SOSW w Dęblinie będą wspierać Was, przekazywać wiedzę i umiejętności oraz oceniać Wasze postępy, by móc w czerwcu wystawić oceny roczne. Nasza współpraca realizowana jest za pomocą telefonów (rozmowy, SMS) i komputerów. Mam nadzieję, że już wszyscy mają możliwość podejmowania kontaktów z wykorzystaniem Internetu – Messenger, Facebook, Skype, You Tube i in. Nauczyciele są bardzo kreatywni, dlatego proponują różne rozwiązania, by motywować Was do aktywności.
Przeżywamy wszyscy bardzo trudny czas. Pamiętajcie, że kontakt, rozmowa z drugą osobą jest najlepszą formą relaksu i terapii. Jesteśmy po to, by pomagać sobie nawzajem. Szkoła bez uczniów i rodziców jest bardzo smutna, dlatego oczekujemy, że nasze kontakty (te zdalne) będą systematyczne. Proszę otwarcie przekazywać informacje o trudnościach oraz oczekiwaniach, chwalić się sukcesami, nie tylko dydaktycznymi, a może również proponować inne rozwiązania, które umożliwią  sprawniejsze komunikowanie się.
        Zgodnie z Rozporządzeniem MEN uczniowie klasy 8 przystąpią do egzaminu w dniach 16-18 czerwca br. Nauczyciele będą powtarzać z Wami materiał tak, byście przygotowali się do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Na stronie CKE znajdują się zestawy arkuszy z lat poprzednich – w wolnej chwili proszę podejmować próbę rozwiązywania zadań. Jeśli jakieś zagadnienia sprawią Wam kłopot – pytajcie nauczycieli, Oni Wam na pewno pomogą.
        Dziękuję wszystkim za dotychczasowa współpracę, poświęcony czas, zrozumienie niecodziennej sytuacji… Zachęcam do kontaktu. Bądźmy razem!

           Pozdrawiam gorąco, Beata Kursa.