METODA PORANNEGO KRĘGU

Celem zajęć jest dostarczanie dzieciom określonej ilości jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Spotkanie w kręgu przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie, stanowi okazję do spotkania terapeuty i  dzieci jako równych sobie partnerów, sprzyja rozwojowi  komunikacji oraz budowaniu relacji między osobami.