METODY PEDAGOGIKI ZABAWY

Zabawa jest dominującą formą aktywności dziecka, jest zajęciem przez dzieci lubianym, atrakcyjnym, przyjemnym. W celu wspomagania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka, wzbogacania doświadczeń, rozwijania nowych umiejętności korzystamy z metody pedagogiki zabawy w formie:

  • zabaw stymulacyjnych z użyciem chusty  animacyjnej,
  • pląsów, korowodów, tańców integrujących grupę,
  • zabaw ruchowych,
  • zajęć ze słowem i piosenką.

 Zajęcia prowadzone w oparciu o tę metodę stanowią dla dziecka okazję do radości oraz przyjemnego spędzania czasu.

zabawy stymulacyjne z użyciem chusty  animacyjnej