JĘZYK ANGIELSKI

Termin realiacji: 04.05 -08.05.2020
Temat 1: Liczby 16-20 – powtórzenie.
Temat 2: I can jump. – wprowadzenie czasownika móc, umieć, potrafić.

Materiały do zajęć