.Komunika- Zagrożenie przemocą w rodzinie

Szanowni Państwo
 
W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce  odnoto wano wzrost liczbyrodzin zagrożonych przemocą w rodzinie oraz obawą załamania się systemuprzeciwdziałania przemocy w rodzinie, a tym samym ochrony i wsparcia dla osóbdoznających przemocy w rodzinie, a w szczególności dzieci i młodzieży ZespółInterdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dębliniezwraca się z prośbą o przekazanie uczniom informacji o:bezpłatnym telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży  tel. 116 111 czynnymcodziennie od godz. 12.00 do 02.00oraz o lokalnie działających instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniemprzemocy w rodzinie:

  

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ul.Rynek 12,  tel. (81) 883 25 05 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od7.30 d0 15.30
2. Komisariat  Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5,  tel. (81) 880 44 10tel. 997,  tel.112 czynny całodobowo
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12,  tel. (81) 883 25 05czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 d0 15.30
4. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie  ul. Rynek12, Urząd Miasta Dęblin,  tel. 81 883 02 16 czynny w każdy czwartek w godz.16.00-18.00
5. Punkt Informacyjno – Konsultacyjny  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinieul. Rynek 12  czynny w każdy czwartek  w godz.16.00-18.00
   tel. 600 945 094
6. Poradnia Psychologiczna- Pedagogiczna w Dęblinie tel. 81 883 05 81 czynnyod poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00
7. I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Rykach ul. Kościuszki 21 tel. (81)883 68 00 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 do 15.00
 Z poważaniem Monika  Łysiak- przewodnicząca ZI w Dęblinie