Komunikat do Rodziców, Uczniów

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zawieszenie prowadzenia zajęć w szkole zostało przesunięte do przerwy świątecznej. Od 25 marca br. nauczyciele będą prowadzić kształcenie na odległość. Nowe przepisy umożliwiają nie tylko zdalną naukę z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci, ale również monitorowanie i sprawdzanie wiedzy, ocenę pracy i postępów ucznia tak, by  przyszłości można było pozytywnie zakończyć rok szkolny. Pamiętajmy o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń elektronicznych – komputera, telefonu, telewizora.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Dyrekcja, Wychowawcy, Nauczyciele, Pedagog i Psycholog szkolny pozostają do Państwa dyspozycji.
Podręczniki, materiały ćwiczeniowe pozostawione przez dzieci w szkole lub w internacie można odbierać w godz. 8.00- 15.00 od poniedziałku do piątku.

Gorąco Wszystkich pozdrawiam.

Dyrektor SOSW w Dęblinie- Beata Kursa