EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Termin realizacji: 04-08.05.2020
Ośrodek tygodniowy: Polska
Ośrodek dzienny:
1. Legenda o Czechu, Lechu i Rusie.
2. Polska i jej symbole.
3. Z czego słynie Polska?
4. To Polska właśnie!
5. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.