EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Termin realizacji: 04-08.05.2020
Ośrodek tygodniowy: Mój kraj. Moja mowa ojczysta.
Ośrodek dzienny:
1. Mowa Polska.
2. Polska i jej symbole.
3. Błędy językowe.
4. Gimnastyka języka. Rodzina wyrazów.
5. Znaki interpunkcyjne.