USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

08.05.2020

Temat: Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych – podpisywanie rysunków  i odtwarzanie obrazka.

Plik do pobrania