USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

04.05- 08.05.2020

Temat 1:  Usprawniamy czytanie i pisanie.

Temat 2: Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych – odtwarzanie obrazka.

Plik do pobrania