ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE

KLASA I- III   04.05.2020R.

TEMAT: Pozadomowe sytuacje społeczne – z wizytą w zoo.

Plik do pobrania