METODA ARTETERAPII

Arteterapia jest to leczenie poprzez kontakt ze sztuką. Arteterapia wpływa korzystnie na sferę psychiczną i ma ogromne znaczenie dla uwrażliwiania dziecka . W pracy z naszymi uczniami często korzystamy z terapii plastycznej z chromoterapią terapia za pomocą różnych sztuk i technik plastycznych oraz kolorów.

 

 

 

CEL:

  • dostarcza przestrzeni, pozwalając na swobodną twórczość;
  •  stanowi bezpieczny i akceptowany przez uczniów sposób wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami;
  •  odzwierciedla problemy i negatywne emocje;
  •  jest obrazem osobowości autora;
  •  realizuje zamierzenia i pragnienia, które nie miały okazji być spełnione w rzeczywistości;
  •  kształci umiejętności projekcyjne i konstrukcyjne;