METODA EEG-BIOFEEDBACK

EEG (Elektroencefalogram) Biofeedback jest metodą terapeutyczną, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej, która umożliwia danej osobie uczenie się zmieniania charakterystyki swych fal mózgowych tak, aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

Uczniowi, poddawanemu treningowi terapeuta przykleja do głowy elektrody, zbierające sygnał przebiegu fal mózgowych. Terapeuta monitoruje parametry pracy mózgu na swoim ekranie i przy pomocy działań psychologicznych stymuluje ucznia do lepszych wyników prowadzonej przez niego „gry”. O powodzeniu w wideogrze uczeń jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w „grze”. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tym samym optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się. Uczeń widzi, że można odnosić sukcesy dzięki własnemu wysiłkowi oraz samodzielnie kierować konkretną sytuacją w życiu codziennym. W ten sposób pozbywa się kompleksów dotyczących własnej bezradności. Następnie celem terapeuty jest nauczenie ucznia przenoszenia pozytywnych doświadczeń z wideo gry do swojego codziennego życia, tak aby odczucie sfinalizowania własnego wysiłku oraz świadomość możliwości osiągnięcia celu na zawsze zostały jego przekonaniami.

Za pomocą metody EEG BIOFEEDBACK dziecko samo uczy się, jak jego własny mózg powinien odpowiednio pracować przy minimalnym zużyciu energii, wykorzystując wszystkie możliwości funkcji poznawczych i optymalizując koncentrację uwagi, pamięć, twórczość, sen, organizację i planowanie swoich poczynań itp.

Metoda wskazana  jest:

 • przy zaburzeniach koncentracji uwagi i pamięci;
 • przy nadpobudliwości psychoruchowej, agresji (ADHD, ADD);
 • przy problemach szkolnych (problemach w nauce, dysleksji i innych)
 • przy zaburzeniach mowy.

Stosowana jest w celu:

 • poprawy koncentracji uwagi;
 • zwiększenia efektywności uczenia się;
 • usprawnienia motoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • rozwoju mowy;
 • zmniejszenia napięcia emocjonalnego;
 • panowania nad emocjami;
 • poprawy samooceny.

Cele szczegółowe terapii ustalane są indywidualnie na podstawie wywiadu z rodzicem, konsultacji lekarskiej oraz diagnozy specjalistycznej związanej  z terapią EEG BIOFEEDBACK.

Terapeuci EEG- Biofeedback: Agata Zahorska, Ewa Laszczewska