EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Termin realizacji: 11-15.05.2020r
Ośrodek tygodniowy: Moi rówieśnicy.
Ośrodek dzienny:
  1. Koleżeńska pomoc.
  2. Wybaczanie.
  3. Rozwiązywanie konfliktów.
  4. Własne zdanie.
  5. Zagrożenia.

Materiały do zajęć