JĘZYK ANGIELSKI

Termn realizacji: 11-15.05.2020

Temat 1: Ćwiczenia gramatyczne z czasownikiem can.

Temat 2: Can you jump? – pytania z czasownikiem can.

Materiały do zajęć