INTERNAT

Internat Ośrodka obejmuje całodobową, profesjonalną opieką dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz
z niepełnosprawnością sprzężoną.
Internat spełnia funkcje opiekuńczo-wychowawcze i rewalidacyjne. W okresie nauki szkolnej staje się dla wielu uczniów drugim domem.
Wychowankowie podzieleni są na 3 grupy wychowawcze. Całodobowy pobyt w internacie poza zapewnieniem zakwaterowania uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania w grupie społecznej. Wychowankowie kształtują w sobie poczucie wzajemnego szacunku, umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach. W internacie prowadzone są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, konkursy i zabawy. Dzieci mogą rozwijać swoje zdolności w różnorodnych kołach zainteresowań.
Opiekę nad wychowankami
w internacie sprawuje przyjazna i życzliwa, w pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Naszą mocną stroną jest integracja ze środowiskiem poprzez turystykę i rekreację, udział
w imprezach kulturalnych i rozrywkowych.

Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia.
Stawka żywieniowa wynosi 10 zł za cztery posiłki dziennie.

Tworzymy profesjonalną, ciepłą i rodzinną atmosferę.

Zapraszamy.