PROJEKT PRZEDMIOTOWY Z WOS

W ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie, uczniowie klasy II Gimnazjum uczestniczyli w projekcie przedmiotowym, którego celem było poznanie i promocja walorów krajobrazowych i historycznych Dęblina.

Efektem pracy uczniów są poniższe prezentacje, do obejrzenia których serdecznie zapraszam.

Kinga Dąbek