25.

Piękno mowy Ojczystej

 

Mowa ojczysta,  to inaczej  język ojczysty, język polski, polszczyzna.
Tak jest napisane w słowniku. 

Język oznacza „zasób wyrazów, zwrotów i form . Służy do porozumiewania się członków jego społeczeństwa”. 

Język- inaczej mowa, to najważniejsza wartość każdego narodu i świadectwo jego istnienia.

Plik do pobrania