Informacja o kole

       

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE

 

 

        Aktywność fizyczna pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz ma duży wpływ na zdrowie wychowanków. Zdarza się, że szkolne lekcje wychowania fizycznego nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też systematycznie w naszym Ośrodku organizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe, w których uczestniczą chętni uczniowie. Dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci organizowane były u nas od zawsze, natomiast od roku 2018 zajęcia aktywności i kultury fizycznej realizowane są w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”. Ministerstwo Sportu i Turystyki tworząc założenia programu, położyło nacisk na upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
         Wychowywanie młodego pokolenia w przekonaniu, że uprawianie sportu i propagowanie zdrowego stylu życia jest warte wprowadzenia tych zasad w hierarchię własnych wartości, jest poniekąd obowiązkiem szkoły. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są skierowane do uczniów naszej placówki bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Każdy, kto chce wziąć w nich udział, może liczyć na dobrą zabawę w formie różnorakich aktywności. W naszym Ośrodku funkcjonują dwie grupy ćwiczebne liczące po 16 osób: „Smerfy” oraz „Pokemony”. Zajęcia każdej grupy odbywają się dwa razy w tygodniu w formie 60-minutowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego - Dorotę Kurzyp i Lidię Domańską. SKS-y odbywają się w szkolnej sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. Udział w zajęciach sportowych umożliwia wychowankom osiąganie kolejnych umiejętności oraz doskonalenie już nabytych, uświadamia potrzebę i korzyści płynące ze zdrowego, aktywnego stylu życia. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach ruchowych podczas których podnoszą swoją sprawność fizyczną. Zajęcia te mają także wpływ na wzrost wiary we własne siły i możliwości. Zabawa sportem to także sposób na relaks i odpoczynek w gronie koleżanek i kolegów pod okiem opiekunów w osobach naszych nauczycieli wychowania fizycznego.

D.Kurzyp

L.Domańska

GALERIA