Szkolne koło informatyczne

Program koła informatycznego jest skierowany dla uczniów Szkoły Podstawowej. Każdy z uczniów ma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Zadaniem koła jest dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z komputerem, oprogramowaniem edukacyjnym i multimedialnym oraz wyposażenie uczniów w umiejętność zdobywania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, pozwala na rozwijanie zainteresowań, pogłębia wiedzę o świecie, rozwija intelektualnie i umysłowo. Praca z komputerem stwarza wiele okazji do samokontroli i samooceny. Koło informatyczne umożliwia szerszy dostęp do komputera, pomaga rozwijać zainteresowania według swoich potrzeb.