ZET NR 5

01. – 05.06.2020

Zet.5

Temat: Usprawnianie orientacji przestrzennej. Określanie miejsca: w, na, za, nad, przed,     

            obok, pod. Rysowanie według instrukcji (w lewo, prawo, w dół, do góry).

Plik do pobrania