TECHNIKA

08.06.2020r. 

Temat zajęć- Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową

                - Testy egzaminacyjne.

Plik do pobrania