Język angielski

15-19.06.2020r
Temat 1: Powtórzenie wiadomości z rozdzialu 5 – część 1.
Temat 2: Powtórzenie wiadomości z rozdzialu 5 – część 2.
Temat 3: Powtórzenie wiadomości z rozdzialu 5 – część 3.