JEZYK POLSKI

1. Pisownia wyrazów z „u i ó”. Ćwiczenia utrwalające. /15.06.2020r. -1godz./
2. Czasownik. Ćwiczenia utrwalające. /16.06.2020r. -2 godz./
3. Pisownia wyrazów z „rz” wymiennym. Ćwiczenia utrwalające.  /17.06.2020r. -1godz./
4. Pisownia wyrazów z „ż” . Ćwiczenia utrwalające.  /19.06.2020r. -1godz./

Materiały do zajęć