WYCHOWANIE FIZYCZNE

Termin realizacji: 15.06. – 19.06.2020r.

Tematy lekcji:
1. Zabawy ruchowe na dworze.

2. Piłka nożna – trening motoryczny.
3. Wyzwanie sportoweMateriały do zajęć.

Materiały do zajęć