MATEMATYKA

Termin realizacji: 15.06.2020r
Temat: Utrwalamy tabliczkę mnożenia. Ćwiczenie mnożenia online.

Termin realizacji: 17.06.2020r
Temat: Dzielenie liczb.

Termin realizacji: 18.06.2020r
Temat: Odejmowanie sposobem pisemnym.

Termin realizacji: 19.06.2020r
Temat: Dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym.

 

Materiały do zajęć