KATECHEZA - Marcin

Termin realizacji: 15-19.06.2020
Temat: Pan Jezus przemienia chleb w swoje ciało, a wino w swoją krew.
Temat: Pan Jezus jednoczy nas w  Komunii Świetej.
Temat: Pan Jezus idzie ulicami naszych miast i wsi - Boże Ciało

MAteriały do zajęć