FIZYKA

Termin realizacji: 15.06.2020
Temat:Powtórzenie wiadomości wielkości fizyczne i ich jednostki