USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH - JAKUB

Termin realizacji: 25.06.2020 r.

Temat: Ćwiczenia w przeliczaniu figur geometrycznych.

Materiały do zajęć