ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK ROSYJSKI

Temat:  Quiz - co pamiętamy z lekcji j. rosyjskiego.

Materiały do zajęć