USPRAWNIANIE SŁUCHOWE

Termin realizacji: 22.06.2020
Temat: Ćwiczenia słuchowe: wyodrębnianie sylab w wyrazach.