USPRAWNIANIE SŁUCHOWE

Termin realizacji: 23.06.2020
Temat: Ćwiczenie słuchowe: środki transportu. Kolorowanie wybranych elementów.