ZAJECIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

Termin realizacji: 22-25.06.2020 r.

1.Wakacyjny pociąg.
2. Kartka z kalendarza.
3. Portret taty.
4. Prezentacja - ,, Bezpieczne wakacje”.