ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE JĘZYK POLSKI

Termin realizacji: 22.06.2020
Temat: Doskonalenie pamięci, spostrzegawczości i logicznego myślenia
 
Termin realizacji: 24.04.2020
Temat: Doskonalenie percepcji wzrokowej