KATECHEZA

Katecheza

Temat: 60. Troskliwa królowa – św. Jadwiga.

Przepisujemy zapamiętaj…

Katecheza

Temat: 61. Nieugięty przewodnik narodu – kardynał Stefan Wyszyński.

Przepisujemy zapamiętaj…

Plik do pobrania