FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

Temat ośrodka pracy: ŻEGNAJ SZKOŁO..

Termin realizacji: 22.06.2020r. – 25.06.2020r.
Tematy:

  1. Wakacyjne rady.
  2. Wakacyjne plany.
  3. Wakacyjne przestrogi.
  4. Żegnaj szkoło

Materiały do zajęć