ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE

Termin realizacji: 22. 06.2020  

TEMAT: Funkcjonowanie społeczne - czym podróżujemy? - SAMOLOT.

Materiały do zajęć