HISTORIA TEATRU „WESOŁE SKRZATY”

 

 

 

 

    

 

 

 

 

     Szkolne Koło Teatralne „WESOŁE SKRZATY” powstało w 1993 r. Zostało założone przez panie mgr W. Małecką,mgr J. Kuterę, mgr J.Tarkę, wychowawców internatu.Od 2006r. opiekunami koła zostały panie mgr E. Zamojska,mgr B. Kwapisz, mgr A. Kożuch.
Od 2011roku koło teatralne ,,Wesołe Skrzaty” prowadzą panie mgr B. Kwapisz, mgr E. Zamojska.

Uczestnikami zajęć są wychowankowie internatu. Spotkania koła teatralnego odbywają się systematycznie raz w tygodniu. W czasie kiedy przygotowujemy się do występów na scenie, spotkania te odbywają się znacznie częściej. Widzami naszych sztuk są nie tylko osoby ze środowiska naszej szkoły: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Organizujemy spektakle również dla dzieci przedszkolnych, młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół. Przez wiele lat aż do roku 2008, przedstawienia opierały się na technice żywego planu z wykorzystaniem słowa. Dopiero przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko” pozbawione zostało słów, a ich funkcje przejęły ruch sceniczny i muzyka. To wydarzenie było momentem przełomowym w działalności teatru.
     W 1994 i 1995 roku zespół teatralny brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Artystycznych w Krakowie, gdzie dwukrotnie otrzymał wyróżnienie. Od 1997 roku uczestniczymy w Międzynarodowych Spotkaniach Artystów Nieprzetartego Szlaku w Lublinie.Od roku 2009/2010 teatr bierze udział w Plenerowym Przeglądzie Teatrów nad Jeziorem w Firleju,  w którym dwukrotnie otrzymał I miejsce i wyróżnienie. Ważnym wydarzeniem w działalności koła było w roku 2011/2012 zakwalifikowanie się i wzięcie udziału w  Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie. W 2013 roku teatr zdobył tytuł LAUREATA na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w Rykach.
Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę w teatr przynosi wiele korzyści. To właśnie chęć wyjścia na zewnątrz, chęć przełamania swoich słabości i obaw u dzieci jest godna podziwu i zaszczytów bez względu na efekt końcowy ich ciężkiej pracy. To przesłanie jest celem pracy „Wesołych Skrzatów”. Poprzez teatr staramy się nie tylko bawić, ale także uczyć
i wychowywać. Teatr stanowi ważny czynnik kształcenia wrażliwości estetycznej, postaw moralnychi kultury ogólnej. Rozwija wyobraźnię i ekspresje twórczą. Uczestnicy naszych zajęć mają okazję poznawać i rozwijać własne zainteresowania i możliwości. Uczą się współdziałania w grupie, odpowiedzialności, dyscypliny i szacunku dla systematycznej pracy. Doskonaląc własny warsztat, lepiej rozumieją i doceniają pracę aktora. W działalności koła istotny jest także aspekt rewalidacyjny i terapeutyczny.Pełna realizacja każdego przedstawienia trwa od 3 do 6 miesięcy, odbywa się etapami począwszy od poznania przez aktorów scenariusza, opracowania ruchu scenicznego, aż po próby dźwiękowe i kostiumowe. Scenariusze tworzone są w taki sposób, aby wykorzystać potencjał i możliwości wszystkich członków grupy. Podział ról odbywa się zgodnie z predyspozycjami i możliwościami aktorów. Czas przedstawień nie przekracza 15 minut. Samodzielnie przygotowujemy kostiumy, dekoracje, muzykę i rekwizyty. Nasze przedstawienia zyskują uznanie wśród publiczności i jurorów, co daje nam dużo satysfakcji i motywuje do dalszej pracy. Wspólnie z wychowankami- aktorami naszego koła teatralnego,,WESOŁE  SKRZATY” przez wiele lat przygotowaliśmy wiele przedstawień.