ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

Termin realizacji: 22.06.2020R.
TEMAT: Rozwijanie słownictwa czynnego i biernego. Ćwiczenia ukierunkowane na rozwijanie sprawności komunikacji.

Materiały do zajęć