ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE I SPOŁECZNE - PATRYCJA, WIKTORIA, MARCIN

Termin realizacji: 23.06.2020r.  /25.06.2020r.
TEMAT: Trudne sytuacje społeczne – kłamstwo by osiągnąć cel.

Materiały do zajęć