USPRAWNIANIE TECHNIK SZKOLNYCH

Termin realizacji: 23.06.2020r.
Temat:  Usprawnianie funkcji wzrokowych i koncentracji uwagi.

Materiały do zajęć