USPRAWNIANIE FUNKCJI POZNAWCZYCH JANEK

Termin realizacji: 24. 06. 2020 r.
Temat: Zwiększanie poziomu rozumienia prostych komunikatów werbalnych.

Materiały do zajęć